Undersøgende matematik åbner verden på en helt nye måde for dig!

26 February 2022
Anders Lundtang Hansen

advertorial

Der er mange mennesker, som der oplever, at matematik måske ikke sagde dem så meget i folkeskolen, og måske mente de ligefrem, at de var dårlige til det.

Men man kan hurtigt komme til at forveksle manglende interesse med, at man er dårlig til noget, for hvis man ikke interesserer sig for et givent emne, når man skal igennem det, så kommer man næppe til at blive særligt god til det eller synes om det.

Matematik er alle vegne i vores verden, og vi kan ikke undgå det, og selv de mennesker, som der ikke er særligt gode til hovedregning, kan trods alt finde ud af, hvordan de kan bruge matematikken til at hjælpe dem med løsninger, økonomi og meget andet, fordi de har afluret systemerne i det.

Dog kan det nogle gange hænge sammen med, at man havde en ringe underviser i faget dengang, og det var først senere, at man fandt ud af, hvad matematik kunne bidrage en med – fordi man blev introduceret for undersøgende matematik.

Undersøgende matematik er en helt anden måde at se samme emne fra

undersøgende matematik

Det kan være en underviser på en senere institution, hvor man går i skole, at vedkommende bevidst eller ubevidst viser en undersøgende matematik, altså, hvordan man også kan anskue de sædvanlige problemer med nye matematiske vinkler eller helt opleve nye sider af verden med matematiske briller.

Man har nok lært, hvordan man løser tabeller, ligninger og ikke mindst de almindelige regnestykker, og de er jo virkelig gode at kunne, men det sagde så ikke en meget andet, end at det var noget lærdom, man skulle igennem, hvilket der så kom en til gavn senere i livet.

Men ved at finde ud af, hvordan man kan bruge undersøgende matematik til at se andre sider af verden på og med en anden vinkel, så kan matematik blive sjovt og noget, som man kan udforske med!