Find den lokale bedemand i Randers online

Find den lokale bedemand i Randers online

Når et kært familiemedlem eller en nær ven tager afsked med livet, efterlader han eller hun gerne flere mennesker – nemlig de tætteste pårørende – i et virvar af følelser. Sorg, magtesløshed og savn er blandt de mest fremherskende. Uanset hvor godt man mener sig forberedt på denne dag, vil man altid blive overrasket over hvor hårdt sorgens bølge slår.

Tiden efter et nyligt dødsfald i den nære kreds er en tid, som kalder på refleksion og eftertænksomhed. Desværre er det også en tid, hvor der skal løses en masse opgaver. Blandt andet skal boet gøres op, diverse abonnementer, pensions og forsikrings ordninger afvikles – og så er der selve begravelsen eller bisættelsen, som skal arrangeres.

Disse opgaver skal løses inden for ganske kort tid – helt ned til fjorten dage – umiddelbart efter dødsfaldet. Dette kan være en rigtig stor mundfuld for dig som efterlevende. Og derfor er det heldigt at du ikke behøver at stå med disse opgaver alene. Du kan nemlig få professionel hjælp til de fleste af dem – for eksempel fra den lokale bedemand.

Hvordan kan bedemanden hjælpe mig?

Faktisk er bedemanden den første og vigtigste kontakt person i forbindelse med et dødsfald. Når den afdøde skal klargøres og lægges i kiste samt transporteres mellem hjem, kapel og kirke, er det bedemanden, der skal forestå disse opgaver. Det hverken kan eller må du gøre selv, idet transport af afdøde skal foregå i en dertil indrettet rustvogn.

Det er også bedemanden, som varetager kontakten til det lokale kirkekontor og til den præst, som skal forestå en eventuel ceremoni. Foreligger der et ønske om at blive bisat på verdslig vis – eventuelt med begravelse i uindviet jord – kan bedemanden også være behjælpelig her. Og din bedemand kan hjælpe med indhentelse af begravelses hjælp fra kommune eller forsikring.

Læs mere om bedemandens opgaver på per-wraa.dk – den lokale bedemand i Randers.